.

Tjänster inom Access Teknik i Stockholm


Vi utför arbeten på fasader och höga höjder utan att använda oss av dyra kranar eller byggställningar. Istället använda vi oss av en repmetod som oftast kallas rope access.

Tillgänglighet utan byggställning

Säkerhet, byggnation och underhållsarbete på höga höjder och i trånga utrymmen kan göra det svårt att använda byggställningar.

Fönsterbyten glasbyte ROT

.

.

Totalentreprenad totala lösningar brf

Spara Tid och Pengar


Monteringen kan bli både kostsam och tidskrävande men med reparbete, som blir allt vanligare, kan arbetet bli både mer kostnadseffektivt och mer flexibelt.

Höghöjdsarbete ställer stora krav på säkerhet och uppförandet av de byggnadsställningar som traditionellt används. Tidspress och jakten på kostnadseffektiva lösningar riskerar ofta säkerheten på många byggarbetsplatser runt om i landet.

Vi arbetar med:

 • Uppsättning av stuprännor/rör
 • Lagning av fönster
 • Rengöring av fasader
 • Reparation av betongfasad
 • Glödlampsbyten
 • Takläggning och Takreparationer
 • Måleri
 • Höghöjds entreprenad
 • Underhåll och service

.

.

Inget är onåbart 


Vi har gott öga för detaljer och våra varierade bakgrunder ger företaget tillgång till bred kompetens. Tålamod, noggrannhet, hårt slit toppat med intresse för teknik och materialkännedom gör att vi alltid har stort engagemang i våra uppdrag.

 • Vi kan jobba på svåråtkomliga platser
 • Vi är alltid lösningsfokuserade
 • Vi utför underhåll och förebyggande service
 • Vi utbildar oss löpande för en levande kompetens
 • Vi är flexibla i tanke och arbetssätt
Lossning etablering förvaring

.

.

Har du ett projekt för oss?

Kontakta oss för mer information och frågor hur vi kan hjälpa er i nästa projekt!

  .