Rope Access. Gallerian, Stockholm.

Här är ett referensprojekt från 2014 där vi var med som underentreprenör vid ett av de större renoverings-projekten vid Gallerian i Stockholm (Hamngatan 37, 111 53) i närheten av Kungsträdgården. På grund av att det är ett väldigt upptaget område med trafik, bilar och shoppare, så ville entreprenören undvika byggställningar.

Vi föreslog Rope Access – vilket är ett alternativ istället för byggställningar där byggnation och underhållsarbete på höga höjder kan bli i vägen. Vi har lång erfarenhet av att utföra arbeten på fasader och höga höjder utan att använda oss av dyra kranar eller byggställningar. Vill du veta mer så kontakta oss på stallningsentreprenad@byggstallning-stockholm.se

Kontakta oss idag!