En villa

Bygga hus - Läs våra praktiska tips om husbygge

Planerar du att bygga hus under det närmaste året? För alla typer av större husbyggnationer krävs bygglov så undersök de lokala förutsättningarna och föreskrifterna i din kommun så tidigt som möjligt för att inte förlora dyrbar tid. Förseningar i byggprojekt är den största enskilda orsaken till ökade kostnader, särskilt om du har lagt ut byggandet på totalentreprenad. Även om du bygger delar av huset själv påverkar en tidsförskjutning dig negativt.

Gör en detaljerad projektplan

Innan du startar ett husbygge måste du börja med en detaljplan, detta gäller både om du bygger själv och om du lägger ut hela jobbet, men då kan byggfirman hjälpa till med det. Skapa också en ordentlig budget och ta med så många faktorer som möjligt i din beräkning, som kan tänkas påverka kostnaderna. Tänk också på en prioriteringsordning om merkostnader skulle uppstå. Några fler tips:

  • Skaffa rätt försäkringar redan från början
  • Ta hand om byggavfallet enligt gällande föreskrifter
  • Avsluta husbygget med en slutbesiktning